Inspecció Tècnica d'Edificis - ITE

La inspecció tècnica d'edificis es regula mitjançant el decret 187/210 que va entrar en vigor el 26 de febrer del 2011, l'objectiu d'aquesta normativa és assegurar que tots els edificis d'habitatges es trobin en condicions d'ús efectives i adequades.

Hi ha la possibilitat de sol·licitar el dictamen que ofereix la GENERALITAT DE CATALUNYA, de forma totalment gratuïta, per a aquelles finques que hagin estat edificades amb anterioritat a 1970, i comporta una revisió més exhaustiva de l'edifici. Tot això en la consideració que l'obtenció d'aquest dictamen s'assimila a la revisió de les parts exteriors de l'edifici (similar a la ITV dels vehicles).

Sempre ha estat obligació de la propietat la conservació del seu immoble, però des de l'entrada en vigor del Reial decret de l'ITE (Inspecció tècnica dels edificis).

La rehabilitació de la façana és una acció preventiva que permet reparar possibles patologies de l'edifici, millorar el seu aspecte exterior, fer-lo més modern, més segur, més eficient energèticament.

Els patis de llums, juntament amb els baixants i altres elements incorporats són una part molt important de l'edifici, que reparats a temps estalvien futurs deterioraments i que amb el pas del temps serien més costosos de reparar.